Naše Vize

Současná politika na národní a evropské úrovni byla uvězněna v cyklu neplodné politiky a starého rozdělení konzervativců vs. liberálů, nebo levice a pravice. Kvůli tomuto dogmatickému přístupu k politice nedokázaly tradiční strany reagovat na dlouhodobé výzvy v našich rychle se měnících společnostech. Tím se vytvořilo vakuum, kterého využily extremistické strany, které nabízejí zjednodušená a nebezpečně klamavá řešení naléhavých otázek bezpečnosti, solidarity a identity.

Podobně je Evropská unie, politický a sociální projekt našich prarodičů a rodičů, zablokována hádkami o kompetencích a neschopností definovat společné zájmy. Jsme zde proto, abychom to změnili, abychom zde sloužili našim občanům, vytvořili příležitosti a překonali nespravedlnost, vytvořili inkluzivní a ekonomicky silnou společnost pro všechny.

Nejsme ani levice, ani pravice, naším cílem je najít nejlepší řešení pro všechny.