Členové Voltu v Amsterodamu

Je to na tobě!

Panevropské progresivní hnutí

Je to naše Evropa!

Jsme celoevropská progresivní politická strana, která navrací důvěru v politiku a formuje budoucnost Evropy! Strana, která posílí naši společnou Evropu!

Jsme strana lidí, kteří vnímají hrozbu populismu a nacionalismu, korupčního jednání a zabetonovaných politických způsobů. Rozhodli jsme se, že je čas na to, převzít iniciativu. Je čas na to, abychom začali utvářet naši vlastní budoucnost a abychom nedovolili minulosti, aby rozhodovala o tom, v jaké společnosti budeme žít. 

Společně můžeme z Evropy vytvářet propojenější kontinent, který bude mít ty nejvyšší standardy ochrany životního prostředí, kde občané dokážou rozvíjet svůj skutečný potenciál a kde mají dostatečné nástroje a schopnosti k tomu, aby dokázali ovlivňovat dění okolo sebe. 

Díky politice, kterou děláme skutečně odspodu, díky aktivitám a iniciativám, které pořádáme, propojujeme lokální úroveň s národní a celoevropskou politikou.

Přidejte se k nám, pojďme naši budoucnost utvářet společně!